Procedură de vânzare auto în 2024

Bun venit într-un ghid exhaustiv care explorează în detaliu procedurile și documentele esențiale pentru un transfer auto corect și legal în anul 2024. Într-o lume a schimbărilor continue în industria auto, acest articol își propune să ofere o perspectivă profesionistă și cuprinzătoare asupra tuturor aspectelor implicate în procesul de vânzare-cumpărare auto.

Context General asupra Actelor în 2024

Înainte de a analiza în profunzime procedurile specifice, este imperativ să ne informăm cu privire la documentele necesare pentru vânzarea și cumpărarea unei mașini în anul precedent. Însă, subliniem importanța verificării constante a reglementărilor, deoarece acestea pot cunoaște modificări.

Vânzarea Auto de către Persoane Fizice

Procesul de vânzare a unui autovehicul de către o persoană fizică impune un set distinct de acte. Subliniem că mașina poate fi vândută atât de persoane fizice, cât și de firme.

În secțiunile următoare, vom examina în detaliu documentele necesare pentru vânzarea și cumpărarea mașinii atunci când aceasta trece de la o firmă la o persoană fizică și invers.

Într-un articol precedent, am discutat detaliat despre contractul de vânzare-cumpărare auto. În acest subiect, ne concentrăm asupra facturii de vânzare a unei mașini, dezvăluind detaliile sale și sumele minime implicate în contractul sau factura de achiziție.

Vânzarea prin Factură: Pași și Documente Necesare

Vânzarea unei mașini prin intermediul unei facturi implică pași specifici și documente esențiale. Subliniem că, în cazul unei entități juridice, factura va înlocui contractul de vânzare-cumpărare auto, care nu va avea nicio valoare legală în această situație.

Conținutul Facturii de Vânzare Auto

Profesioniștii din domeniul vânzărilor auto știu exact ce informații trebuie să conțină o factură auto. Este esențial ca factura de vânzare să ofere detalii complete despre cumpărător și vânzător.

Datele Cumpărătorului

Având în vedere că atât cumpărătorul, cât și vânzătorul pot fi persoane fizice sau juridice, două scenarii distincte trebuie luate în considerare.

Cumpărător Persoană Fizică:

 • Nume și Prenume
 • Adresa de domiciliu
 • CNP (Cod Numeric Personal)
 • Seria și Numărul Buletinului de Identitate

Cumpărător Entitate Juridică:

 • Numele companiei
 • CUI (Cod Unic de Înregistrare) al firmei
 • Adresa sau sediul companiei
 • Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului

Aceste informații sunt esențiale pentru completarea corectă a facturii de vânzare auto atunci când mașina este vândută de o entitate juridică.

Datele Mașinii

Este crucial să evităm adăugarea unor informații inutile despre mașină în factura de achiziție. Acestea se vor limita la:

 • Marca mașinii
 • Modelul mașinii
 • Seria de șasiu (nu numărul de înmatriculare auto)

Atenție: Este important să nu confundăm seria de șasiu cu numărul de omologare sau cu numărul de înmatriculare. Acestea sunt elemente distincte pentru autovehiculul pus în vânzare.

Actele și Pașii pentru Procedura de Vânzare Auto prin Factură

Am detaliat mai sus cum ar trebui să arate factura de vânzare auto atunci când mașina este cumpărată de la o firmă. Pentru celelalte entități juridice, actele de vânzare auto vor fi procesate în aceeași manieră.

Data Facturării Mașinii

Factura trebuie emisă în aceeași zi în care se eliberează și documentul fiscal. Orice întârziere în acest proces poate necesita refacerea facturii. Instituția fiscală va accepta doar factura emisă în aceeași zi cu documentul fiscal.

Dosarul pentru Scoaterea Mașinii din Evidențele Fiscale

Pentru a elimina mașina din evidențele fiscale ale unei firme, proprietarul trebuie să se prezinte la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) cu următoarele acte:

 • Copie după cartea auto a mașinii
 • Copie după certificatul de înregistrare al companiei
 • Factura de vânzare auto în 5 exemplare
 • Formularul pentru scoaterea autovehiculului din evidență
 • Formularul pentru emiterea certificatului fiscal

În această etapă, este necesar să se elibereze certificatul fiscal, care atestă vânzarea autovehiculului de către o persoană juridică. Este important de menționat că firma trebuie să aibă toate taxele plătite pentru ca mașina să poată fi vândută de pe numele ei.

Înregistrarea Mașinii

Procesul de înregistrare a mașinii la sediul fiscal este un pas esențial pentru finalizarea cu succes a tranzacției. Aici, cumpărătorul va trebui să se prezinte cu următoarele acte:

 • Factura de vânzare auto în 3 exemplare cu ștampilele emise de fostul sediu fiscal
 • Certificatul fiscal
 • Copie după buletin
 • Copie după cartea auto și documentul original

Un aspect important de menționat este termenul pentru înregistrarea autovehiculului, care este de 30 de zile de la data emiterii facturii sau a contractului. Orice întârziere va atrage sancțiuni sub formă de amendă, aceasta variind în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii și perioada de intarziere.

În cazul în care cumpărătorul nu înregistrează mașina în acest interval, penalizările vor fi impuse, iar amenzile vor fi calculate în funcție de valoarea impozitului de platit. Este important să fie conștient cumpărătorul de aceste termene stricte pentru a evita consecințele financiare nedorite.

Vânzare-Cumpărare Auto de la Persoane Fizice prin Contract

Vânzarea unei mașini de către o persoană fizică implică un alt set de proceduri, în special atunci când transferul de proprietate trebuie înregistrat prin intermediul unui contract de vânzare-cumpărare auto. În acest context, vom explora pașii și documentele necesare pentru a realiza acest tip de tranzacție.

Completarea Contractului de Vânzare-Cumpărare Auto

Chiar dacă procesul de vânzare auto pare simplu, completarea corectă a unui contract de vânzare-cumpărare auto este esențială. Înainte de toate, un articol separat oferă un model de contract de vânzare auto, explicând detaliat cum trebuie completat de la început până la sfârșit.

Dosarul pentru Scoaterea Mașinii de la Fisc (bazat pe Contractul de Vânzare-Cumpărare Auto)

Cel care vinde mașina trebuie să se prezinte la serviciul de Taxe și Impozite cu următoarele documente:

 • Copie după buletin
 • Copie după cartea mașinii
 • Contractul de vânzare-cumpărare în 5 exemplare
 • Formularele completate pentru scoaterea mașinii din evidență (acestea sunt solicitate de la ghiseul instituției)

Regulile pentru scoaterea mașinii de la fisc sunt clare:

 • Să se facă la momentul încheierii contractului
 • Toate taxele să fie plătite

Înregistrarea la Fisc a Mașinii Cumpărate prin Contract (2024)

Pentru a înregistra mașina la sediul fiscal, cumpărătorul va avea nevoie de următoarele documente:

 • Contractele de vânzare-cumpărare în trei exemplare (cele predate de către vânzător – cu ștampila REMTII)
 • Copie după cartea mașinii și cartea auto în original
 • Formularul completat pentru a introduce mașina în evidențele fiscale (similar celui menționat anterior, acesta se solicită în incinta instituției)

Aceste etape sunt esențiale pentru a asigura o înregistrare corespunzătoare și legală a mașinii la fisc. Este important ca atât vânzătorul, cât și cumpărătorul să respecte condițiile și procedurile pentru a evita orice probleme legale ulterioare.

Condiții pentru Legalitatea Procedurii de Vânzare-Cumpărare Auto prin Contract (2024)

Vânzătorul trebuie să scoată autovehiculul din evidență la data încheierii contractului. Dacă contractul de vânzare-cumpărare auto a fost încheiat la data de 29.07.2023, mașina trebuie scoasă de la fisc în aceeași zi.

În prezent, instituțiile fiscale nu admit niciun fel de întârziere pentru scoaterea unui autovehicul de pe Registrul de Evidență